Kinderen en jongeren
Er zijn verschillende manieren waarop onze ondersteuning wordt vergoed. Voor kinderen en jongeren in Utrecht-stad werken we intensief samen met onze partner Spoor030. Mocht je in Spoor030 gebied woonachtig zijn, dan verloopt de aanmelding via Spoor030. Is jouw kind woonachtig in KOOS gebied dan is het vanaf heden helaas niet meer mogelijk om vergoed in zorg te komen. Voor kinderen uit Stichtse Vecht is er een samenwerking met TIM Stichtse Vecht. Mocht je elders woonachtig zijn, neem dan gerust contact op over de (on)mogelijkheden.

Volwassenen
Het sessietarief bedraagt 90,- euro. Voor volwassenen is het mogelijk om vergoed te worden via een aantal zorgverzekeringen. Belangrijk is dat jouw zorgverzekering dekking biedt bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Bekijk hier de mogelijkheden.

Visitatie, klacht en tuchtrecht
Onze praktijk is met een positief resultaat gevisiteerd in april 2022 en de herregistratie in het beroepsregister is verricht in april 2024. Wij voldoen aan alle gestelde eisen, zo ook aan de eisen uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Dat betekent dat er een route is afgesproken om cliënten bij een mogelijke klacht te ondersteunen. Onze voorkeur gaat er naar uit dat je samen met ons een mogelijke klacht bespreekt. Een volgende stap is de inzet van een klachtenfunctionaris. Als dat niet tot een door jou gewenst resultaat leidt, dan kan je contact opnemen met het NIBIG. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.