Wij ontmoeten regelmatig gezinnen waarbij ruzies of conflicten de overhand nemen. Het doel van onze gezinshulp is om samen een nieuw evenwicht te vinden in de gezinsdynamiek. We gaan natuurlijk actief aan de slag, omdat een gezamenlijke positieve ervaring resulteert in contact, plezier, herstel en verbinding met elkaar.

We werken samen met het gezin aan één van de volgende thema’s:
– het helpen verwoorden van de binnenwereld.
– hechting en verbondenheid.
– samenwerken en communicatie.
– kracht en plezier.
– structuur en gezinsgrenzen.

Door samen iets positiefs te beleven leer jij om opnieuw af te stemmen op de behoefte van de ander.
Je leert om vanuit wederzijds begrip elkaar weer positiever te benaderen.